آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

بهروز  غریب پور

بهروز غریب پور


دوره ها :   کارگاه ساخت و نمایش عروسکی ,حامد روزبهانی

حامد روزبهانی

رادمان توکلی

رادمان توکلی


دوره ها :   تار و سه تار ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

عباس ابوحمزه

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده