آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

زهرا شورشی

زهرا شورشی


دوره ها :   آواز بانوان حضوری , آواز بانوان مجازی , آواز ایرانی ,بهروز  غریب پور

بهروز غریب پور


دوره ها :   کارگاه ساخت و نمایش عروسکی ,محمود صفدری

محمود صفدری


دوره ها :   سنتور حضوری , سنتور مجازی , سنتور ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده