آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

فرید  جلالی

فرید جلالی


دوره ها :   گیتار فلامنکو و پاپ , گیتار پاپ و فلامنکو حضوری , گیتار پاپ و فلامنکو مجازی ,مینو افتاده

مینو افتاده


دوره ها :   ویلن /کمانچه مجازی , ویلن/کمانچه حضوری , ویلن ,مهرداد افشار

مهرداد افشار


دوره ها :   پیانو , پیانو مجازی , پیانو حضوری ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده