در حال بارگزاری
مرکز آموزش موسیقی بنیاد رودکی

زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست

/موسیقی زبان جهان بشر است/ نیچه

موسیقی تند نویسی احساسات است.

آموزش

موسیقی از چیزی حرف میزند که قابل بیان نیست...مغز را به آرامش و استراحت می رساند...قلب شنونده را تسخیر و او را وادار به تفکر میکند...موسیقی والاترین هنر انسانی است..

دیباچه ای از موسیقی

موسیقی مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند...در آنجا هرچیز گلهای زیبا می دهد...و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید...اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است...بتهوون

ورود به سایت مرکز آموزش موسیقی رودکی