آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

الهام پور اسماعیلی

الهام پور اسماعیلی


دوره ها :   گیتار کلاسیک مجازی , گیتار کلاسیک و پاپ و تئوری موسیقی ,جلال  امیر پور سعید

جلال امیر پور سعید

امیر بیات

امیر بیات


دوره ها :   پیانو , پیانو حضوری ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده