آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

محمود صفدری

محمود صفدری


دوره ها :   سنتور حضوری , سنتور مجازی , سنتور ,لیلا اسلامی

لیلا اسلامی


دوره ها :   نقاشی کودک نیمه خصوصی , نقاشی کودک خصوصی , طراحی و نقاشی خصوصی , طراحی و نقاشی نیمه خصوصی , نقاشی کودک , نقاشی و طراحی بزرگسالان: 1مقدماتی , نقاشی و طراحی بزرگسالان: پیشرفته ,رادمان توکلی

رادمان توکلی


دوره ها :   تار و سه تار , تارو سه تار مجازی ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده