آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

محمودرضا میرصیافی

محمودرضا میرصیافی


دوره ها :   ویولن , ویلن مجازی , ویلن حضوری ,فاطمه ریوند

فاطمه ریوند


دوره ها :   پیانو , پیانو مجازی ,محمود صفدری

محمود صفدری


دوره ها :   سنتور حضوری , سنتور مجازی , سنتور ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده

پیانو

جمال سامری

مشاهده