آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

سعید سرتائی (سعدی)

سعید سرتائی (سعدی)


دوره ها :   دف، تنبک، کوزه ,جلال  امیر پور سعید

جلال امیر پور سعید

جلال امیر پورسعید

جلال امیر پورسعید


دوره ها :   گروه نوازی سازهای ایرانی (ماهان) , گروه نوازی سازهای ایرانی (ماهان 1) , سلفژ ایرانی و گروه خوانی , تارو سه تار/ دف و کوزه ,دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

عباس ابوحمزه

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده