آخرین رویداد های مؤسسه

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو

مستر کلاس پیانو مدرس: گوتلیب والیش شرایط پذیرش: مستر کلاس در تاریخ ش ...

مشاهده
دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

دوره های نمایش عروسکی استاد به ...

اساتید بنیاد رودکی

سعید سعدی

سعید سعدی


دوره ها :   دف، تنبک، کوزه ,حامد روزبهانی

حامد روزبهانی

محمود صفدری

محمود صفدری

دوره های آموزشی مؤسسه

پیانو

فاطمه ریوند

مشاهده

پیانو

عباس ابوحمزه

مشاهده

پیانو

امیر بیات

مشاهده