لیست دوره های موسسه

مركز آموزش هنري بنياد رودكي     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :
(انتخاب کنید)

لیست دوره هاثبت نام در دوره : آواز ایرانی

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
   

خروج

آواز ایرانی
ثبت نام

آواز ایرانی

نام استاد : مهیار شادروان
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : آواز کلاسیک گرو ...

روز های تشکیل : 
   

خروج

آواز کلاسیک گرو ...
ثبت نام

آواز کلاسیک گرو ...

نام استاد : محسن جواد زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : گروهی
شهریه هر جلسه : 270000 ریال
نوع دوره : گروهی
تعداد جلسات : -1
تاریخ شروع دوره : 1396/07/01
تاریخ پایان دوره : 1396/09/30
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : ارف / فلوت ریکو ...

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
سه شنبه  
   

خروج

ارف / فلوت ریکو ...
ثبت نام

ارف / فلوت ریکو ...

نام استاد : ناهید ایمان زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : مهرداد افشار
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : فاطمه ریوند
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : جمال سامری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : امیر بیات
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : کاوه صالحی
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو
ثبت نام

پیانو

نام استاد : عباس ابوحمزه
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو، سلفژ، تئ ...

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
دوشنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو، سلفژ، تئ ...
ثبت نام

پیانو، سلفژ، تئ ...

نام استاد : محمد علی میری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : پیانو، هارمونیک ...

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
یک شنبه  
   

خروج

پیانو، هارمونیک ...
ثبت نام

پیانو، هارمونیک ...

نام استاد : محسن جواد زاده
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام در دوره : تار و سه تار

روز های تشکیل : 
یک شنبه  
   

خروج

تار و سه تار
ثبت نام

تار و سه تار

نام استاد : مسیح تحویلداری
گروه : موسیقی
نوع دوره : خصوصی
شهریه هر جلسه : 390000 ریال
نوع دوره : خصوصی
تعداد جلسات : -1
ظرفیت باقیمانده : 50
قبلی 1 2 3 4 بعدی