مقررات عمومی مركز آموزش هنري بنياد رودكي

مركز آموزش هنري بنياد رودكي     مقررات عمومی

  1. رعايت كامل موازين شرع مقدس اسلام و قوانين عرف جامعه اسلامي
  2. حفظ حرمت محيط آموزشي
  3. همكاري كامل با مسئولين مركز، اساتيد، واحد انتظامات و رعايت احترام متقابل
  4. عدم استفاده از هرگونه خوراكي (نوشيدني يا مواد غذايي ديگر) در راهروها و كلاس
  5. عدم استعمال دخانيات در محوطه مركز
  6. عدم حضور همراه به عنوان میهمان در کلاس بدون هماهنگی مسئولین مرکز آموزش
  7. رعايت تمامي قوانين و مفاد آيين نامه هاي مربوط به آموزشگاه